Budżet Osiedla Rataje 2021

Jedną z najważniejszych funkcji rady osiedla jest decydowanie na co wydać pieniądze.

Miasto Poznań do dyspozycji Rady Osiedla Rataje w 2021 roku oddaje 1 151 380 zł. To jednocześnie dużo pieniędzy, ale i niewiele, jak na największe i najbardziej ludne osiedle w Poznaniu.

Poniżej mam dla Was analizę uchwalonego przez nas budżetu na rok 2021 w formie graficznej z komentarzami.

Dane pochodzą z uchwały Rady Osiedla Rataje nr VIII/44/III/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 (BIP).

Podział na kategorie został dodany przeze mnie i ma charakter orientacyjny. Niektóre pozycje budżetowe trudno jest zakwalifikować do tylko jednej kategorii, np. „Zadania inwestycyjne na terenie Osiedla zgodnie z uzgodnieniami z Zarządem Osiedla” może zawierać w sobie remonty chodników, nowe ławki i wydatki na zieleń miejską.

Beneficjent „wszyscy” oznacza, rzecz jasna, beneficjentów potencjalnych: każdy może skorzystać, ale nie wszscy będą mogli i nie wszyscy będą potrzebowali.

Dokładniejszy spis planowanych wydatków znajdziecie w arkuszu: Budżet RO Rataje 2021.

Budżet jako kolekcja zleceń

Budżet osiedla jest w zasadzie kolekcją zleceń. Rada nie realizuje budżetu samodzielnie, a jedynie zleca wykonanie poszczególnych pozycji budżetowych odpowiednim wydziałom Urzędu Miasta Poznania.

Czasem te zlecenia realizowane są przez wydziały sprawnie, czasem z problemami, a zdarza się też, że z różnych powodów nie są realizowane wcale.

Wątpliwości i rzeczy do poprawienia

Głosowałem za przyjęciem budżetu w tej formie, ponieważ z ogólnym podziałem środków się zgadzam. Uważam jednak, że możemy gospodarować środkami lepiej.

Wielki Brat a polityka oparta na dowodach

Jak widać na wykresach, 113 000 zł (9,8%) to wydatki na bezpieczeństwo. Z tego 100 000 zł Rada Osiedla Rataje planuje wydać w 2021 na rozbudowę monitoringu, czyli zakup i instalację nowych kamer.

Zakładamy tutaj, że kamery odstraszą przestępców lub pomogą ich zidentyfikować i złapać.

Ja mam poważne wątpliwości, czy ta inwestycja rzeczywiście wpłynie w jakikolwiek sposób na poziom przestępczości na osiedlu. Jest spore ryzyko, że to tylko tzw. security theatre, czyli teatr bezpieczeństwa – buduje iluzję bezpieczeństwa, ale tak naprawdę nie zmienia tego jak często borykamy się z przestępczością.

Dlatego będę w przyszłym roku przyglądał się aktualnym i historycznym danym na temat przestępczości na Ratajach. Więcej na ten temat w przyszłych wpisach.

Wysokie koszty działania Rady Osiedla Rataje

45 277 zł (3,9% budżetu), to koszty związane z działalnością samej Rady Osiedla Rataje. Są to głównie diety, czyli wynagrodzenie za pracę radnych oraz koszt siedziby rady na os. Bohaterów II Wojny Światowej.

Uważam, że wydajemy w tej kategorii stanowczo za dużo. Na obu frontach da się gospodarować lepiej.

Dlatego pracuję nad lepszym wykorzystania siedziby rady, która dzisiaj przez większość czasu stoi pusta. Chciałbym, żeby została udostępniona na siedzibę organizacji społecznej lub osiedlową świetlicę.

Diety radnych to temat na osobny, dłuższy wpis. Póki co konsekwentnie odmawiam przyjęcia przysługujących mi diet, a w 2021 będę pracował nad propozycją lepszego systemu ich obliczania i zmniejszeniem tej pozycji budżetowej. Więcej za kilka miesięcy.

Kilka słów na koniec

Kształt budżetu wyznacza kierunki mojej pracy w radzie na najbliższy kwartał i dalej: kwestia diet, monitorowanie skuteczności kamer oraz udostępnienie siedziby rady poznaniakom. Liczę, że w konsekwencji uda się zaoszczędzić co najmniej 10 000 złotych rocznie (część z tych, rzeczy miała się zadziać już w 2020, ale COVID…).

Postępy można śledzić na stronie Moje działania i plany.

O finansowaniu rozwoju Rataj możnaby dłużej. Zwłaszcza, że Rada Osiedla Rataje odpowiada tylko za niewielką część terenu, a większość leży w gestii spółdzielni. Mam nadzieję, że ten tekst przybliżył chociaż trochę temat i plany na najbliższą przyszłość.

Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, zachęcam do śledzenia mnie na Facebooku oraz subskrybowania tego bloga.

Leave a Reply