Budżet Osiedla Rataje 2022

Miasto Poznań oddało do dyspozycji Rady Osiedla Rataje w 2022 roku 1 619 805 zł.

Tak jak w ubiegłym roku, poniżej przedstawiam graficzną analizę budżetu na rok 2022 oraz dwa kluczowe dla mnie tematy: przekazanie przez Radę Osiedla Rataje pieniędzy organizacji katolickiej oraz ograniczenie decyzyjności rad osiedli w obszarze edukacji.

Dane pochodzą z uchwały Rady Osiedla Rataje nr XII/65/III/2021 z dnia 22 lipca 2021 (BIP).

Dokładniejszy spis planowanych wydatków znajdziecie w arkuszu: Budżet RO Rataje 2022.

10 tys. zł dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Mój największy problem z przyszłorocznym budżetem to 10 000 zł przeznaczone na zadanie pod nazwą „Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym (ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej) – usługi”.

Nie jest to pozycja nowa, była ujęta też w poprzednich budżetach. Natomiast w tym roku postanowiłem zainterweniować i zgłosić wniosek o zmianę nazwy tego zadania, tak aby nie zawierało wskazania wykonawcy.

Jest to jedyna pozycja w budżecie, która wskazuje bezpośrednio jaka organizacja pozarządowa ma wykonać zadanie. Wszystkie pozostałe wydatki realizowane są przez odpowiedni wydział Urzędu Miasta Poznania, który następnie rozpisuje konkurs na wykonanie danego zadania. Tutaj jest inaczej – Rada Osiedla bezpośrednio wskazuje wykonawcę, który ma otrzymać środki z funduszy osiedla.

W mojej ocenie bezpośrednie wskazanie wykonawcy jest niewłaściwe, choć zgodne z przepisami.

Ponieważ jest to organizacja o jednoznacznie katolickim charakterze, zasadne jest pytanie o to, jak taki pozakonkursowy tryb ma się do rozdziału miasta od kościoła. Oraz na ile organizowana przez tę organizację impreza jest adresowana do niewierzących mieszkanek i mieszkańców Rataj.

Dodatkowo, fakt, iż jest to organizacja działająca przy jednej konkretnej parafii (Św. Rocha) rodzi pytania o to, dlaczego finansujemy imprezę o tak ograniczonym zasięgu. Na ten zarzut otrzymałem podczas sesji budżetowej odpowiedź, że impreza przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców Rataj. Przypuszczam jednak, że jej faktyczny zasięg jest bardzo ograniczony.

Niestety, moja poprawka zapewniająca wyłonienie wykonawcy w konkursie ofert została odrzucona w wyniku głosowania radnych. Więc pieniądze trafią w 2022 do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej.

Do sprawy planuję wrócić za rok, jeśli w projekcie kolejnego budżetu również znajdzie się to zadanie.

Pozory decyzyjności w obszarze edukacji

Na początku roku dołączyłem do Komisji Edukacji. Komisja co roku pochyla się nad wnioskami ratajskich szkół i przedszkoli o dofinansowanie potrzebnych remontów i innych działań.

Niestety, proces rozpatrywania tych wniosków powoduje, że radni, jako przedstawiciele mieszkańców, mają bardzo niewielki wpływ na to, jakie działania zostaną dofinansowane. Najłatwiej będzie mi to pokazać na przykładzie.

Załóżmy, że szkoła X potrzebuje wymienić kafelki w łazienkach. Pani dyrektor Iksińska wyliczyła, że będzie to kosztować 20 000 zł. Dalej działa to tak:

  1. Dyrektor wysyła wniosek o dofinansowanie do Wydziału Oświaty oraz do Rady Osiedla Rataje,
  2. Wydział Oświaty decyduje czy i w jakim stopniu sfinansować remont ze swojego budżetu,
  3. Wydziału Oświaty wysyła do Rady Osiedla listę dofinansowanych wydatków i kwoty dofinansowań.

Jeśli więc Wydział Oświaty przydzieli na wymianę kafelków w łazienkach naszej szkoły X 15 000 zł, Rada Osiedla może jedynie dorzucić brakujące 5 000 zł lub nie. Jeśli brakujących pieniędzy nie przyznamy, to istnieje spore ryzyko, że działanie nie zostanie zrealizowane. Wtedy niewydane pieniądze zostają w budżecie Wydziału Oświaty, a dyrektorka szkoły ma pretensje do rady osiedla. Win-win.

Obecny proces daje jedynie pozory decyzyjności radnym osiedlowym. Moim zdaniem należy sposób współpracy rad osiedli z Wydziałem Oświaty zreformować.

Potrzebujemy partycypacyjnego procesu i przestrzeni do wspólnego podejmowania decyzji nt. finansowania szkół przez Wydział Oświaty i rady osiedli.

Jeśli to jest niemożliwe („nie da się”), to może dajmy sobie spokój i niech szkołami w całości opiekuje się Wydział Oświaty bez tego iluzorycznego wsparcia rad osiedli. Mamy co robić w innych obszarach.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania lub uwagi, zapraszam do komentowania poniżej lub do kontaktu:

na Facebooku
na Twitterze: @lgarczewski
mailowo: [email protected]

Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, zachęcam do śledzenia mnie na Facebooku oraz subskrybowania tego bloga.

Leave a Reply