Moje działania i plany

Chcesz otrzymywać regularne informacje o mojej działalności?

Poznański Fundusz Pomocy Edukacyjnych

Stwórzmy miejski fundusz na zakup materiałów i pomocy edukacyjnych. Wesprzyjmy naszych uczniów i nauczycieli! Projekt zgłoszony do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Niestety fundusz nie uzyskał odpowiedniej liczby głosów w PBO 2020.

Etapy projektu zobacz szczegóły zadania

Fundusz Wkładów Własnych

Fundusz Wkładów Własnych to finansowa dźwignia dla poznańskich organizacji społecznych. Ubiegając się o środki z funduszy rządowych lub unijnych mogą poprosić Poznań o pomoc finansową w sfinansowaniu tzw. wkładu własnego organizacji, czyli pieniędzy, które trzeba wyłożyć, żeby dostać dotację.

zobacz szczegóły zadania

Usunięcie nowopostawionych słupków na ul. Obrzyca

Zarząd Dróg Miejskich postawił przy ul. Obrzyca serię słupków, które niestety ograniczają liczbę miejsc parkingowych na i tak już zatłoczonych Ratajach.

Ich postawienie nie było konsultowane z Radą Osiedla.

Pracuję nad demontażem części z tych słupków.

zobacz szczegóły zadania

Konkretne cele w Rocznym Programie Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi 2020

W ramach mojej pracy w Poznańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego zgłosiłem szereg propozycji do rocznego programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami społecznymi.

W swoich propozycjach skupiam się na zwiększeniu stabilności finansowania, dostępu do lokali miejskich oraz ułatwieniu uczestnictwa aktywistów w tworzeniu prawa lokalnego.

Oceniam też program jako całość pod kątem konkretności i mierzalności zawartych w nim celów (zgodnie z zasadą SMART).

zobacz szczegóły zadania

Poznań Open Source

Gdyby zamiast płatnego oprogramowania urząd miasta przeszedł w całości bądź w części na korzystanie z darmowych odpowiedników, moglibyśmy co roku zaoszczędzić nieco naszych wspólnych pieniędzy.

zobacz szczegóły zadania

Cyfrowy Obieg Dokumentów

Przez Urząd Miasta Poznania przepływają codziennie setki dokumentów. Większość z nich na papierze. A gdybyśmy tak przeszli na cyfrowy obieg dokumentów…?

zobacz szczegóły zadania

Powołanie KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Poznania ds. Interwencji Lokalowych

Komisje Dialogu Obywatelskiego to ważny element pratycypacji poznaniaków w życiu miasta. Pani Magdalena Górska, pełnomocniczka prezydenta ds. interwencji lokalowych, robi kawał dobrej roboty. Chciałbym, żeby otrzymała wsparcie od organizacji społecznych działających w tym obszarze.

Lista zadań zobacz szczegóły zadania

Wspólny serwer dla poznańskich szkół

Każda poznańska szkoła ma swoją stronę internetową. I każda szkoła płaci za jej utrzymanie. Nie są to duże pieniądze, ale… Przecież mamy miejską infrastrukturę informatyczną. Wystarczy ją udostępnić szkołom.

zobacz szczegóły zadania

Drzewa na betonowych patelniach

Jest kilka takich miejsc na Ratajach, które latem potwornie się nagrzewają. A wystarczy posadzić tam kilka drzew. M.in. na skrzyżowaniu Kórnickiej z Jana Pawła II (przed Posnanią).

zobacz szczegóły zadania

Stworzenie nowych miejsc parkingowych

Kiedy w latach 70-tych budowano ratajskie osiedla, niewielu poznaniaków miało samochody. Dziś brakuje miejsca. I choć długofalowo Poznań powinien ograniczać liczbę samochodów, inwestując w transport publiczny, potrzebujemy też rozwiązań na teraz.

Dlatego w ramach pracy w Radzie Osiedla Rataje chcę lepiej wykorzystać dostępne miejsce.

zobacz szczegóły zadania

Usunięcie lub wymiana reklam

Reklamy na os. Piastowskim są stare, zardzewiałe lub zabrudzone. Często nie spełniają swojej roli reklamowej, a dodatkowo szpecą tę część Rataj.

W ramach tego projektu chcę skatalogować reklamy, a następnie wpłynąć na Administrację Osiedla.

Kroki do celu zobacz szczegóły zadania