O mnie

Łukasz Garczewski, polityk i Radny Osiedla RatajeMój najkrótszy możliwy biogram to: początkujący człowiek Renesansu.

Jestem działaczem społecznym, politykiem i managerem.

Zawodowo zajmuję się zarządzaniem i komunikacją, usprawnianiem procesów w biznesie i sferze publicznej. Czyli: tłumaczę z ludzkiego na ludzkie. Co, jak się okazuje, bywa trudniejsze niż mogłoby się wydawać.

Czas po pracy dzielę między gry fabularne, czytanie fantastyki, pisanie poezji, mozolne ćwiczenia z kaligrafią, studiowanie historii i masę innych pasji.

Lwią część czasu przeznaczam jednak na działalność społeczną w poznańskich i ogólnopolskich organizacjach pozarządowych, koncentrując się głównie na wspieraniu osób z niepełnosprawnością.

Organizacje, w których działam

Ciała doradcze, w których zasiadam

  • Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako wiceprzewodniczący
  • Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Poznania ds. Osób Niepełnosprawnych, jako wiceprzewodniczący
  • Rada Programowa programu Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020

Organizacje, które wspieram

  • Stowarzyszenie Wikimedia Polska
  • Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu
  • White Lion Society
  • Polskie Towarzystwo Heraldyczne
  • Historical Harp Society of Ireland