Na żywo: ratyfikacja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikuje dziś uchwaloną w 2006 roku przez Narody Zjednoczone Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych.

Nie mam złudzeń: konwencja nie sprawi, że nagle wszystkim nam będzie żyło się lepiej, a takie wybryki jak ten z windami na Warszawskim dworcu odejdą w niepamięć. Ratyfikowany dziś przez Rzeczpospolitą dokument stanowi jednak pewien drogowskaz: nakreśla ogólne cele i zasady, które państwo-sygnatariusz powinna realizować. To, na ile z tego drogowskazu skorzystamy, zależeć będzie od nas.

Nad samą konwencją pochylę się dokładniej w kolejnym artykule. Tutaj wypada jedynie zaznaczyć, że konwencja wprowadza definicję opartą o społeczny model niepełnosprawności. Upraszczając nieco: zgodnie z tym podejściem niepełnosprawność to efekt ograniczeń jednostki, które w zetknięciu z istniejącymi w środowisku barierami powodują problemy. Likwidując bariery likwidujemy zatem niepełnosprawność, mimo iż ograniczenia jednostki zostają.

Więcej na ten temat wkrótce, dociekliwych odsyłam do tekstu konwencji. A tymczasem…

Poniżej znajdziecie relację na żywo z uroczystości ratyfikacji konwencji (nowe informacje pojawiać się będą automatycznie, bez potrzeby odświeżania strony).

2 thoughts on “Na żywo: ratyfikacja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

    1. Thanks! I hope Google Translate didn’t butcher the text too much. 😉

      And yes, the tool is great. Though it seems to be missing an „edit” option for the posts, which is slightly annoying.

Leave a Reply