Uparta wierność prawdzie

Moje przemówienie z Wielkopolskiego Kongresu Kobiet, który odbył się 7 kwietnia 2018 w Poznaniu. Mówiłem o języku jako narzędziu walki o prawa osób z niepełnosprawnościami i o prawa kobiet.

Leave a Reply